• PSP Logistic

  Twój Ekspert nr 1 od opakowań ładunkowych

  Odkup opakowań zbędnych i uszkodzonych, Remont palet,
  Wynajem palet, Doradztwo, Sprzedaż palet

 • Odkup opakowań zbędnych i uszkodzonych

  Skupujemy palety używane, zbędne i uszkodzone. Oferujemy korzystne ceny w zależności od ilości i jakości zdawanych opakowań.

 • Remont palet

  Prowadzimy bardzo szerokie działania mając na celu wprowadzenie powtórnie na rynek palety uszkodzonej.

 • Wynajem palet

  Odbiór bezpośrednio od kontrahentów naszych klientów i ponowne dostarczenie na magazyn pełnowartościowych opakowań pozwala na uniknięcie problemu z gromadzeniem się palet uszkodzonych i utrzymanie stałego buforu opakowań dla zagwarantowania ciągłości procesów magazynowych i produkcyjnych.

Historia

Firma została założona 21 marca 1989.

W pierwszym okresie specjalizowała się w produkcji palet drewnianych oraz korzystając z dziesięcioletniego zwolnienia od podatku dochodowego produkcją materiałów budowlanych. Okres produkcji materiałów budowlanych ograniczył się jedynie do końca 1989 roku z powodu szalejącej inflacji oraz całkowitym zastoju na rynku budowlanym ze względu na nienaturalnie wysokie oprocentowanie kredytów.

Produkcja palet drewnianych zdominowała działalność PSP. Do roku 1991 firma przeprowadza ten proces w sposób kompletny. Od wycinki drzew po transport wyrobów gotowych do klienta.

Od roku 1991 PSP rozszerza profil działalności o regenerację oraz produkcję opakowań metalowych w tym głównie pojemników siatkowych UIC będących odpowiednikiem łańcuchu dostaw palet EUR.

Opakowania do regeneracji pozyskiwano z magazynów wysokiego składowania min. Stocznie, Agromy. Pojemniki po regeneracji trafiały na rynek niemiecki oraz do krajowych producentów, głównie sprzętu oświetleniowego.

W trakcie współpracy z w/w firmami natrafiono na problem używanych palet drewnianych , które zalegały na magazynach z racji małego popytu na rynku krajowym jako opakowania wtórnego. Zaskoczeniem tutaj był fakt, iż produkt który w Polsce sprzedawano jedynie jako opał , lub też rozdawano go za darmo pracownikom był w dużym zainteresowaniu kontrahentów z Niemiec, Holandii i Szwecji, którzy dzięki stosowaniu opakowań używanych osiągali spore oszczędności w procesie produkcji i transportu towarów.

Od roku 1994 obrót opakowaniami wtórnymi całkowicie zdominował działalność PSP. Szybki proces od zakupu do sprzedaży oraz wymierne zyski spowodowały zaprzestanie w roku 1996 produkcji opakowań i ograniczenie jedynie do drobnej produkcji elementów służących do regeneracji na własne potrzeby. 

Od roku 1996 wraz z inwestycjami firm zagranicznych w Polsce oraz budowie nowych zakładów przez te koncerny system obrotu opakowaniami wtórnymi zostaje przeniesiony i praktykowany w naszym kraju. Firma PSP rozpoczyna współpracę ze znaczącymi firmami północnej Polski z branży papierniczej i spożywczej.

Do roku 2004 obserwujemy dynamiczny rozwój PSP ale też powstawanie firm konkurencyjnych co powoduje ograniczenie dostępu do pozyskiwania opakowań wtórnych i zagrożenie utrzymania ciągłości produkcji klientów tej firmy.

Po analizie rynku stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem dla funkcjonowania PSP będzie stopniowa rezygnacja ze sprzedaży towarów i skupienie się na wynajmie opakowań. Jak pokazują kolejne lata był to trafny wybór. Od 2005 roku PSP nawiązała stałą współpracę z firma Smurfit Kappa Polska oddział w Gdańsku w zakresie obsługi magazynu i wynajmu opakowań w ilości 220 000 sztuk w roku. W roku 2008 dzięki dobrej ocenie naszych usług pozyskujemy kolejnego klienta - znaczącą firmę na rynku europejskim z branży spożywczej, a w roku 2009 stajemy się operatorem logistycznym jednego z oddziałów koncernu farmaceutycznego. W roku 2010 PSP osiąga obrót 500 000 opakowań rocznie. W roku 2011 rozpoczynają się rozmowy na temat budowy nowych magazynów logistycznych na terenie Lęborka oraz większego zintegrowania się z klientem z branży spożywczej poprzez prowadzenie obsługi zwrotów opakowań od klientów tej firmy uzdatnianie ich, magazynowanie i ponowne wprowadzenie do obrotu w ilości 100 000 sztuk rocznie.


Proces budowy trwa od Października 2012

do lipca 2013.

Oficjalnie magazyny rozpoczynają działalność 1 sierpnia 2013.

W roku 2013 kolejnym klientem PSP Logistic zostaje  drugi z oddziałów koncernu farmaceutycznego. 

Kolejne miesiące to rozwój zakładu poprzez zainstalowanie linii do czyszczenia palet oraz uzyskanie certyfikatu fitosanitarnego IPPC.

Rok 2014 to rok w który PSP Logistic staje się członkiem ECR Polska regulującego zasady obrotu opakowaniami i . W praktyce koncepcja ECR stanowi podstawę budowania nowoczesnej strategii zarządzania łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, detaliści i dostawcy usług (logistycznych, informatycznych, badawczych) współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta.

Koncepcja ECR wspiera się na trzech filarach:
 1. zapewnienie wymaganego poziomu obsługi
 2. eliminacja kosztów, które nie dodają wartości
 3. maksymalizacja efektów i eliminacja barier w całym łańcuchu dostaw.

W roku 2014 PSP Logistic zostaje również członkiem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, który jest członkiem międzynarodowej organizacji paletowej European Pallet Association. EPAL skupiającej producentów palet EPAL oraz firmy zajmujące się naprawą i obrotem tymi opakowaniami. 

Rok 2015 oraz 2016 to lata w którym PSP Logistic zamierza dzięki uzyskanym atestom i licencjom oraz poprzez budowę nowego pionu logistycznego pod kierownictwem Tomasza Chylińskiego oraz działu finansowego pod kierownictwem Bartosza Jędrzejewskiego rozszerzyć działalność o nowych klientów oraz rozszerzyć działalność usług logistycznych o usługi składowania i magazynowania.

W roku 2016 zostaje wybudowana nowa wiata magazynowa z płyty warstwowej w bazie w Lęborku.

W czerwcu , lipcu 2018 PSP rozbudowujemy naszą bazę samochodową poprzez zakup ciągników siodłowych Mercedes Actross.  W wakacje 2018 montujemy regały magazynowe w jednej z hal , która służy do magazynowania produktów jednego z naszych klientów.W październiku 2018 zostaje zamontowana linia do zbijania palet .  Przy pomocy tej linii możliwa jest produkcja palet EPAL i przemysłowych w wymiarach 1200x800 i 1200x1000. Dzięki temu posiadamy dodatkowe źródło zaopatrzenia w palety , co zapewnia i naszym klientom bezpieczeństwo dostaw.We wrześniu 2019 otrzymujemy poziom II produkcji palet EPAL tzw. samokontrolę. W 2019 rozszerzamy możliwości transportowe poprzez zakup nowych naczep typu firanka.Tomasz Chyliński