• PSP Logistic

  Twój Ekspert nr 1 od opakowań ładunkowych

  Odkup opakowań zbędnych i uszkodzonych, Remont palet,
  Wynajem palet, Doradztwo, Sprzedaż palet

 • Odkup opakowań zbędnych i uszkodzonych

  Skupujemy palety używane, zbędne i uszkodzone. Oferujemy korzystne ceny w zależności od ilości i jakości zdawanych opakowań.

 • Remont palet

  Prowadzimy bardzo szerokie działania mając na celu wprowadzenie powtórnie na rynek palety uszkodzonej.

 • Wynajem palet

  Odbiór bezpośrednio od kontrahentów naszych klientów i ponowne dostarczenie na magazyn pełnowartościowych opakowań pozwala na uniknięcie problemu z gromadzeniem się palet uszkodzonych i utrzymanie stałego buforu opakowań dla zagwarantowania ciągłości procesów magazynowych i produkcyjnych.

Firma

PSP Logistic prowadzi działalność w ramach Grupy Polski Serwis Paletowy od 1989 roku. Głównym celem firmy jest obrót i logistyka opakowań drewnianych, czyli wynajem palet. Na początku, firma obsługiwała tylko polski rynek. Z czasem rozszerzyła swoją działalność do wielu krajów Europy. PSP Logistic jest członkiem PKN EPAL i ECR. PSP wynajmuje palety firmom, które wysyłają na nich swój towar do innych firm. Kolejnym krokiem jest odebranie przez PSP palet od tych ostatnich, dokonanie remontu bądź recyklingu i powrót palet do obrotu. Każde przedsiębiorstwo ma inne wymogi jakościowe i inne normy ISO, w związku z czym palety Epal podzielone są na różne gatunki:

 • EPAL gat. 1 - paleta nowa lub używana w klasie I – jasna i czysta spełniająca normy UIC i IPPC, rekomendowana dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

To, co wyróżnia klientów branży spożywczej i farmaceutycznej to wysokie wymagania związane, z jakością palet.  Firmy z tej branży oczekują nośników dających gwarancję bezpieczeństwa produktów zarówno w procesie magazynowania jak również w trakcie dostawy krajowej i eksportowej . W związku z szybką rotacją produktów i brakiem możliwości stwierdzania w dniu produkcji o ich końcowym przeznaczeniu ważne jest by palety nie budziły zastrzeżeń lub podejrzeń co do jakości i nie powodowały ryzyka wprowadzenia do produkcji palet zanieczyszczonych lub zainfekowanych lub też możliwości zakwestionowania palet przez graniczne służby sanitarne w przypadku eksportu do krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.

 • Epal gat.  2- paleta używana w klasie II – spełniająca normy UIC i IPPC rekomendowana dla pozostałych branż przemysłu.

Nie oznacza to jednak, że nasza firma oferuje takim klientom usługi na innym poziomie, niż producentom z branży spożywczej czy farmaceutycznej. Palety – niezależnie od zamówienia – spełniają takie same wysokie standardy dotyczące wytrzymałości, nośności oraz surowe wymogi techniczne cyklicznie weryfikowane w centrach serwisowych. Każdy z naszych klientów otrzymuje palety zgodnie z zamówieniem, zawsze na czas i we wskazane miejsce. Każdy zostaje również wyposażony w narzędzia, które pozwalają na zmniejszenie administracji i zarządzania saldami paletowymi do niezbędnego minimum. 

 • Paleta PSP- palety dla specjalnych klientów o obrocie opakowaniami w cyklu zamkniętym. Palety są znakowane certyfikatem i znakiem firmy PSP.
 • Palety 1400x1100- palety o większych rozmiarach dla firm przewożących większe materiały.
 • Palety jednorazowe – palety o wymiarach 1200x800 i 1200x1000 o lekkiej konstrukcji używane jako palety bezzwrotne 


Wpływ na środowisko i rozszerzony opis działalności


Stosowanie palet z recyklingu obniża koszty zakupu opakowań ładunkowych a także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Nowym procesem logistycznym w działalności przedsiębiorstwa PSP Logistic jest obsługa firm w zakresie bezpośredniego przyjmowania opakowań zwrotnych i dostarczania do fabryki tylko palet pełnowartościowych w celu zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych, magazynowych i transportowych. Dotychczasowo klient otrzymując zwroty opakowań bezpośrednio do fabryki, nie stosując recyklingu mógł wykorzystać ponownie do obrotu około 40 procent opakowań gromadząc stosy palet zbędnych lub uszkodzonych. Tylko taka ilość spełniała wymogi obowiązujące przy produkcji artykułów spożywczych lub farmaceutycznych. Aktualnie po przejęciu obowiązku obsługi zwrotu opakowań , segregacji oraz zastosowania obróbki termicznej IPPC odzysk opakowań i ponowne wprowadzenie do obrotu kształtuje na poziomie 80 procent. Pozostałe opakowania zostaną przekwalifikowane i wprowadzone do obrotu dla firm pozostałych branż, takich jak materiały budowlane itp. Palety uszkodzone zostaną wyremontowane i wprowadzone ponownie do obrotu lub rozmontowane, a ich elementy będą wykorzystane do remontu palet pozostałych lub zmontowania palet przemysłowych. Elementy uszkodzone oraz pozostałości drewna w postaci trocin, opiłków zostaną wykorzystane do ogrzania pieca dostarczającego ciepło do suszarni. Dzięki powyższym procesom firma PSP zakłada poszerzenie grupy klientów, którzy będą mogli na terenie zakładu :
 • odsprzedać palety zbędne
 • wymienić palety uszkodzone na pełnowartościowe
 • poddać palety lub inne opakowania drewniane obróbce IPPC
 • zakupić opakowania używane w celu obniżenia kosztów produkcji.
Zakłada również obsługę klienta indywidualnego w celu zagospodarowania palet np. po materiałach budowlanych po zakończeniu budowy. PSP zamierza również prowadzić na tym terenie wynajem opakowań.


Tomasz Chyliński